نوشهر ، چلندر دوبلکس

فروش
900,000,000 تومان
منطقه 500 متر
تخت3
حمام 3
پارکینگ 6

رویان ، نوشهر دوبلکس

فروش
7,000,000,000 تومان
منطقه 1000 متر
تخت5
حمام 5
پارکینگ 3

نوشهر ، دوبلکس

فروش
650,000,000 تومان
منطقه 300 متر
تخت2
حمام 2
پارکینگ 2

رویان ، نوشهر دوبلکس 

فروش
6,000,000,000 تومان
منطقه 770 متر
تخت5
حمام 5
پارکینگ 3

نوشهر سیسنگان

فروش
400,000,000 تومان
منطقه 250 متر
تخت2
حمام 1
فروش
7 ماه پیش
900,000,000 تومان
منطقه 500 متر
تخت3
حمام 3
پارکینگ 6
فروش
8 ماه پیش
7,000,000,000 تومان
منطقه 1000 متر
تخت5
حمام 5
پارکینگ 3
فروش
8 ماه پیش
650,000,000 تومان
منطقه 300 متر
تخت2
حمام 2
پارکینگ 2
فروش
8 ماه پیش
6,000,000,000 تومان
منطقه 770 متر
تخت5
حمام 5
پارکینگ 3
فروش
5 ماه پیش
550,000,000 تومان
منطقه 240 متر
تخت3
حمام 2
پارکینگ 5
فروش
8 ماه پیش
430,000,000 تومان
منطقه 160 متر
تخت2
حمام 1
پارکینگ 1
فروش
8 ماه پیش
400,000,000 تومان
منطقه 250 متر
تخت2
حمام 1
فروش
8 ماه پیش
360,000,000 تومان
منطقه 330 متر
تخت2
پارکینگ 1
فروش
8 ماه پیش
350,000,000 تومان
منطقه 240 متر
تخت2
حمام 1

Compare Properties

مقایسه (0)
باتاب Batab

برای دریافت جدید ترین فایل و اطلاعات ویلا عضو کانالمون شو

بزن بریم بعدا