چمستان تهرانی نشین

فروش
430,000,000 تومان
منطقه 230 متر
تخت3
حمام 3
پارکینگ 4
8 ماه پیش
450,000,000 تومان
منطقه 400 متر
حمام 1
پارکینگ 3
فروش
8 ماه پیش
430,000,000 تومان
منطقه 300 متر
تخت1
حمام 3
پارکینگ 2
فروش
8 ماه پیش
430,000,000 تومان
منطقه 230 متر
تخت3
حمام 3
پارکینگ 4
فروش
8 ماه پیش
430,000,000 تومان
منطقه 300 متر
تخت3
حمام 3
پارکینگ 4
فروش
8 ماه پیش
370,000,000 تومان
منطقه 340 متر
تخت4
حمام 4
پارکینگ 2
فروش
8 ماه پیش
240,000,000 تومان
منطقه 300 متر
تخت2
حمام 1
پارکینگ 1
فروش
8 ماه پیش
1,200,000,000 تومان
منطقه 430 متر
تخت3
حمام 3
پارکینگ 5

Compare Properties

مقایسه (0)
باتاب Batab

برای دریافت جدید ترین فایل و اطلاعات ویلا عضو کانالمون شو

بزن بریم بعدا