نوشهر سیسنگان

فروش
400,000,000 تومان
منطقه 250 متر
تخت2
حمام 1

نوشهر دوبلکس ۴۴۰ متری

فروش
1,100,000,000 تومان
منطقه 440 متر
تخت2
حمام 2
پارکینگ 3

نوشهر ، دوبلکس ۴۰۰ متری

فروش
2,300,000,000 تومان
منطقه 600 متر
تخت4
حمام 4
پارکینگ 3

نوشهر ، دوبلکس

فروش
650,000,000 تومان
منطقه 300 متر
تخت2
حمام 2
پارکینگ 2

نوشهر ، چلندر دوبلکس

فروش
900,000,000 تومان
منطقه 500 متر
تخت3
حمام 3
پارکینگ 6
فروش
7 ماه پیش
350,000,000 تومان
منطقه 240 متر
تخت2
حمام 1
فروش
7 ماه پیش
منطقه 215 متر
تخت1
حمام 4
پارکینگ 4
فروش
8 ماه پیش
335,000,000 تومان
منطقه 130 متر
تخت2
حمام 1
پارکینگ 1
فروش
7 ماه پیش
430,000,000 تومان
منطقه 160 متر
تخت2
حمام 1
پارکینگ 1
فروش
7 ماه پیش
400,000,000 تومان
منطقه 250 متر
تخت2
حمام 1
فروش
6 ماه پیش
1,100,000,000 تومان
منطقه 440 متر
تخت2
حمام 2
پارکینگ 3
فروش
7 ماه پیش
360,000,000 تومان
منطقه 330 متر
تخت2
پارکینگ 1
فروش
6 ماه پیش
2,300,000,000 تومان
منطقه 600 متر
تخت4
حمام 4
پارکینگ 3
فروش
7 ماه پیش
650,000,000 تومان
منطقه 300 متر
تخت2
حمام 2
پارکینگ 2
فروش
6 ماه پیش
900,000,000 تومان
منطقه 500 متر
تخت3
حمام 3
پارکینگ 6

Compare Properties

مقایسه (0)
باتاب Batab

برای دریافت جدید ترین فایل و اطلاعات ویلا عضو کانالمون شو

بزن بریم بعدا