دوبلکس مدرن چلندر

فروش
1,500,000,000 تومان
منطقه 412 متر
تخت3
حمام 3
پارکینگ 4

نوشهر دوبلکس ۴۴۰ متری

فروش
1,100,000,000 تومان
منطقه 440 متر
تخت2
حمام 2
پارکینگ 3

نوشهر ، دوبلکس ۴۰۰ متری

فروش
2,300,000,000 تومان
منطقه 600 متر
تخت4
حمام 4
پارکینگ 3

نوشهر ، چلندر دوبلکس

فروش
900,000,000 تومان
منطقه 500 متر
تخت3
حمام 3
پارکینگ 6

دوبلکس نوشهر

فروش
1,200,000,000 تومان
منطقه 200 متر
تخت2
حمام 2
پارکینگ 3

نوشهر سیسنگان

فروش
400,000,000 تومان
منطقه 250 متر
تخت2
حمام 1

نوشهر ، دوبلکس

فروش
650,000,000 تومان
منطقه 300 متر
تخت2
حمام 2
پارکینگ 2
فروش
4 ماه پیش
تماس بگیرید
منطقه 255 متر
تخت2
حمام 2
پارکینگ 5
فروش
4 ماه پیش
550,000,000 تومان
منطقه 240 متر
تخت3
حمام 2
پارکینگ 5
فروش
5 ماه پیش
1,500,000,000 تومان
منطقه 412 متر
تخت3
حمام 3
پارکینگ 4
فروش
6 ماه پیش
1,100,000,000 تومان
منطقه 440 متر
تخت2
حمام 2
پارکینگ 3
فروش
6 ماه پیش
2,300,000,000 تومان
منطقه 600 متر
تخت4
حمام 4
پارکینگ 3
فروش
6 ماه پیش
900,000,000 تومان
منطقه 500 متر
تخت3
حمام 3
پارکینگ 6
فروش
7 ماه پیش
1,200,000,000 تومان
منطقه 200 متر
تخت2
حمام 2
پارکینگ 3
فروش
7 ماه پیش
400,000,000 تومان
منطقه 250 متر
تخت2
حمام 1
فروش
7 ماه پیش
650,000,000 تومان
منطقه 300 متر
تخت2
حمام 2
پارکینگ 2

Compare Properties

مقایسه (0)
باتاب Batab

برای دریافت جدید ترین فایل و اطلاعات ویلا عضو کانالمون شو

بزن بریم بعدا